bất động sản 2020

20200203095510-f4d4

Thị trường bất động sản 2020: Vào chiều sâu, ít nguy cơ “bong bóng”

Năm 2020 dù thị trường bất động sản có những nguy cơ giảm tốc, nhưng nhìn chung với các yếu tố tích cực của kinh tế vĩ mô, cơ bản thị trường này vẫn có sự phát triển ổn định. … Đọc tiếp Thị trường bất động sản 2020: Vào chiều sâu, ít nguy cơ “bong bóng”