S-Homes

Địa chỉ: Khu đô thị Water Front – Vĩnh Niệm – Lê Chân- Hải Phòng

Hotline: 0856.639.639

Email: s.homehpvn@gmail.com